Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 1-60 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 1-60 ซับไทย

เรื่องย่อ

Wan Jie Shen Zhu, Wanjie Shenzhu, Lord of the Universe, พระเจ้าหมื่น

เย่เฉินอยู่ในโลกนี้มาหลายร้อยปีและสร้างความแข็งแกร่งอย่างมากยิ่งกว่านั้นการดำรงอยู่ของเขาก็เป็นตำนานมาโดยตลอด แต่พลังของโลกของเหล่าเทพเจ้าจะขยายไปอย่างช้าๆเข้าสู่โลกนี้โดยเริ่มจากการต่อสู้ที่โหดและดุร้ายที่สุด

Source: Lord of the Universe 2nd Season

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก | ซับไทย | อนิเมะ จีน |